Antiseptizare

Despre antiseptizare

Antiseptizarea se referă la protecția împotriva insectelor. Lemnul este un material viu, organic, care, adus din natură, păstrează în componența sa insecte, ciuperci etc. De aceea, atunci când este folosit ca material de construcție sau pentru realizarea unor obiecte, de la instrumente muzicale la sculpturi sau mobilier, lemnul trebuie protejat de acțiunea acestora. Primosal utilizează o gamă largă de antiseptizanți, în funcție de natura fiecărui proiect. Aceste soluții concentrate sunt formate din biocide de generatie nouă cu acțiune antimicrobiană, care asigură protecția preventivă si combativă a lemnului în fața insectelor xilofage, inclusiv a termitelor, precum și a atacului ciupercilor ce duce la putrezirea sau mucegăirea lemnului. Recomandarea noastră este ca antiseptizarea să se facă o dată la 5 ani.

Etapele unui proiect de antiseptizare cu insecto-fungicide

Standardul tehnic de execuție al Primosal privind executarea lucrărilor de insecto-fungicide de antiseptizare conform manualului calității și normelor specifice cuprinde mai multe etape:

Inspectarea obiectivului pentru evaluare-constatare

Un biolog-chimist specialist atestat în constatarea și evaluarea biodeteriorărilor materialului lemnos din construcții se deplasează la obiectivul în cauză, la cererea beneficiarului. Acesta face măsurători de volum, masă lemnoasă, umiditate a lemnului, umiditate atmosferică, alte coordonate naturale sau artificiale ce pot influența starea de biodeteriorare și prezența, daca este cazul, a agenților de biodegradare. Specialistul Primosal prelevează probe pentru efectuarea testelor de laborator pe baza cărora compania întocmește un certificat constatator.

servicii de antiseptizare
servicii de antiseptizare

Alegerea produsului de antiseptizare

Pentru a alege produsul de antiseptizare potrivit, Primosal recomandă produse ce întrunesc, cumulativ, mai multe cerințe:

  • să aibă un grad minim de toxicitate și substanțe insecto-fungicide biodegradabile
  • să presupună un mod de aplicare rapid
  • să conțină substanță insecto-fungicidă cu acțiune specifică sau completă pentru gama de agenți biologici, inclusiv factori climatici de stabilizare a lemnului și la foc.

Executarea lucrărilor insecto-fungicide de antiseptizare a materialelor din lemn sau a celor derivate din lemn din construcții

• întreținerea curățeniei în interiorul și exteriorul clădirilor
• depozitarea corespunzătoare a resturilor menajere în tomberoane cu capac
• evitarea acumulării de apă în subsolul clădirilor
• distrugerea buruienilor din jurul clădirilor
• evitarea depozitării în spații deschise a produselor alimentare fără ambalaj corespunzător
• în interiorul depozitelor sau magaziilor, depozitarea produselor se va efectua pe grătare de lemn sau metal.

Pensulare

substanța sau produsul de protecție este aplicat cu ajutorul pensulelor, bidinelelor sau a dispozitivelor de pulverizare.

Stropire-sprițuire

substanța sau produsul de protecție este aplicat pe lemn sub formă de picături foarte fine.

Imersie de scurtă durată

substanța sau produsul de protecție este aplicat pe lemn prin cufundare completă sau plutire, pentru scurtă durată, a lemnului.

Bandaje de protecție

procedeu de protecție care se realizează prin acoperirea unei porțiuni din piesa de lemn, de regulă cea mai expusă la degradare, cu un înveliș hidroizolator sub care se află o anumită cantitate de substanță sau produs de protecție, capabilăa sa difuzeze lent în lemn în timpul utilizării.

Cartușe de protecție

procedeu de protecție care se realizează prin introducerea substanțelor sau produselor de protecție în găuri practicate cu burghiul în lemn – de regulă în zonele cele mai expuse la degradare – și din care să difuzeze în timpul utilizării și în zonele învecinate, spre a opri degradarea sau a mări rezistența la degradare a lemnului

Injectare

procedeu de protecție care se realizează prin înțeparea lemnului – de regulă în zonele cele mai expuse la degradare – și introducerea substanțelor sau produselor de protecție prin presare în straturile de lemn înțepate, pentru a opri degradarea sau a mări rezistența la degradare a lemnului

Gazare-fumigație

procedeu de protecție a lemnului împotriva agenților biologici prin folosirea substanțelor sau produselor de protecție sub formă de gaze, vapori sau fum (prin utilizarea unui generator de aerosoli termici sau reci de tip fogg, ulv etc.).

Pregătirea suprafețelor

În funcție de starea de biodegradare și de tratarea anterioară a lemnului se stabilesc etapele intermediare de pregătire a suprafețelor în vederea aplicării substanței. Aceste etape pregătitoare pot presupune:

  • curățarea suprafețelor (de praf, noroi, var, vopsea sau impurități, inclusiv protecții insecto-fungicide anterioare) prin periere, răzuire, spălare chimică (de exemplu, cu Bioclean Wood) etc.
  • înlăturarea lemnului putrezit
  • decojirea lemnului
Primosal ofera servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie,
servicii protectia lemnului si ingnifugare

Începerea lucrărilor de antiseptizare

La preluarea frontului de lucru de antiseptizare se verifică atent:

  • dacă suprafața lemnoasă a fost pregătită cospunzător
  • umiditatea lemnului: maxim 10% pentru elementele de finisaj și maxim 18% pentru celelalte
  • umiditatea atmosferică (maxim 70%) și temperatura atmosferică (minim 10°C)
  • dacă au existat tratamente anterioare și ce substanțe insecto-fungicide s-au folosit.

Toate acestea se consemnează în procesul verbal de preluare a frontului de lucru.

Tratarea cu substanță a rosturilor (de chertare)

După tratarea cu substanță a rosturilor (de chertare) se întocmește un proces verbal de lucrări ascunse, împreună cu beneficiarul, în care se specifică operațiile executate (tratări de rosturi, crăpături, fisuri etc.) prin chituire.

Primosal investeste in cercetare

Încheierea lucrărilor de antiseptizare

La încheierea proiectului, responsabilul lucrării întocmește un proces verbal de recepțe și constatare calitativa a lucrărilor efectuate, prin care firma garantează eficacitatea tratamentelor.

Contactati-ne pentru o oferta personalizata!