Ignifugare

Despre Ignifugare

Ignifugarea este un procedeu care îmbunătățește comportamentul la foc a materialelor combustibile sau a construcțiilor pe o anumită perioadă de timp sau le asigură calitatea de a nu arde atunci când sursa de căldură este îndepărtată. Ignifugarea presupune aplicarea unor soluții ignifuge și este o cerință atunci când vine vorba despre îmbunătățirea gradului de rezistență la foc a unei construcții. Folosirea ignifugării nu exclude și alte măsuri de protecție la foc, de la instalații de semnalizare sau de stins incendii la mijloace de primă intervenție. Ignifugarea este foarte eficientă din punct de vedere al costurilor și, dacă este corect făcută și menținută de-a lungul timpului, poate îmbunătăți gradul de rezistență la foc a unei clădiri de la gradul V la gradul III.

Aplicarea unor soluții de ignifugare poate să limiteze un incendiu incipient la focarul inițial, acționând ca o barieră și împiedicându-i răspândirea, sau poate prelungi faza de ardere lentă, ceea ce crește șansele ca o intervenție din afară să oprească incendiul înainte de a se generaliza. Acest lucru poate salva structura de rezistență a clădirii și multe dintre bunuri.

În ce cazuri se recomandă ignifugarea?

Ignifugarea materialelor și produselor combustibile este recomandată:

 • la construcțiile noi
 • când se fac modificări, se schimbă destinația ori condițiile de utilizare a clădirilor existente
 • la expirarea perioadei de garanție a calității unei lucrări de ignifugare, conform specificațiilor producătorului
 • la realizarea unor elemente de construcție – tavane, închideri sau mascări de finisaje etc.
 • atunci când se fac tratamente termice și acustice interioare
 • în cazul construcțiilor provizorii combustibile pentru ateliere, remize, depozite, magazii etc., în care se lucrează cu substanțe combustibile
  sau cu foc deschis
 • în alte situații în care investitorii sau proprietarii solicită ignifugarea.

Avantajele și beneficiile unei ignifugări

 • o ignifugare corect executată poate limita un incendiu la focarul inițial și împiedică extinderea acestuia
 • reduce costurile unei construcții, protejând-o, dar fără a implica sume mari, ca în cazul măsurilor foarte scumpe de protecție împotriva focului
 • realizarea unei ignifugări atrage după sine costuri reduse la încheierea polițelor de asigurare
 • asigură confortul psihic al beneficiarului.
servicii ignifurare

Etapele unui proiect de ignifugare

Pentru a alege produsul de antiseptizare potrivit, Primosal recomandă produse ce întrunesc, cumulativ, mai multe cerințe:

 • să aibă un grad minim de toxicitate și substanțe insecto-fungicide biodegradabile
 • să presupună un mod de aplicare rapid
 • să conțină substanță insecto-fungicidă cu acțiune specifică sau completă pentru gama de agenți biologici, inclusiv factori climatici de stabilizare a lemnului și la foc.

Executarea lucrărilor insecto-fungicide de antiseptizare a materialelor din lemn sau a celor derivate din lemn din construcții

Standardul tehnic de execuție al Primosal privind executarea lucrărilor de ignifugare conform manualului calității și normelor specifice cuprinde mai multe etape:

1. Inspectarea obiectivului

Un inginer specialist atestat în ignifugări se deplasează, la cererea beneficiarului, să evalueze lucrarea solicitată. Acesta face măsurători de volum, masă lemnoasă, umiditate a lemnului, umiditate atmosferică, alte coordonate naturale sau artificiale ce pot influența o lucrare de ignifugare. Pe baza acestora, Primosal trimite beneficiarului un deviz estimativ.

servicii protectia lemnului si ingnifugare

2. Alegerea produsului de ignifugare

Pentru alegerea produsului de ignifugare potrivit se au în vedere mai multe elemente:

 • condițiile minime stabilite de proiectant (gradul de rezistență la foc)
 • clasa de combustibilitate a materialului ce urmează a fi ignifugat
 • esența materialului lemnos
 • condițiile specifice în care este aplicată substanța ignifugă
 • locul unde este executată lucrarea de ignifugare
 • elementele ce vor fi ignifugate.
servicii de antiseptizare

3. Executarea lucrărilor de ignifugare a materialelor din lemn sau a celor derivate din lemn

Executarea lucrărilor de ignifugare începe numai după ce se iau în considerare următoarele condiții, pe etape de lucru:

ignifurare primosal

Începerea lucrărilor de ignifugare

La preluarea frontului de lucru de ignifugare se verifică cu atenție și se consemnează în procesul verbal de preluare a frontului de lucru:

 • suprafața suport ce trebuie ignifugată: lemnul trebuie să nu fie putred, să nu aibă coajă etc.
 • umiditatea lemnului: maxim 10% pentru elementele de finisaj și maxim 18% pentru celelalte
 • umiditatea atmosferică: maxim 70%, iar temperatura atmosferică, minim 10°C
 • umiditatea epruvetelor care trebuie să corespundă cu cea a lucrării.

Pregătirea suprafețelor

 • curățarea suprafețelor (de praf, noroi, var, vopsea sau impurități, inclusiv protecții ignifuge anterioare) prin periere, răzuire, spălare chimică etc.
 • chituirea tuturor crăpăturilor, fisurilor, nodurilor, îmbinărilor și golurilor existente pe suprafețele ce se protejează cu chit
 • tratarea cu substanță a rosturilor (de chertare) și apoi întocmirea, împreună cu beneficiarul, a unui proces verbal de lucrări ascunse, în care
  se specifică operațiile executate (tratări de rosturi, crăpături, fisuri etc.) prin chituire.

Aplicarea primului strat de soluție ignifugă

 • la aplicarea primului strat de soluție ignifugă pe lucrare și epruvete se face calculul consumului specific realizat, astfel: se cântărește epruveta înainte – uscată – și după aplicarea soluției – udă –, se face diferența maselor și se raportează la suprafața acestuia.
  se aplică stratul al doilea, apoi se calculează consumul specific realizat pe cele două straturi. În cazul în care substanța se aplică în două straturi, iar consumul specific obținut este egal sau mai mare decât cel specificat de producător, putem considera că lucrarea este terminată; în caz contrar, se mai aplică un strat.
 • În cazul ignifugării cu produse de suprafață a materialelor derivate din lemn de tip PAL, PFL, PAF, OSB etc., se au în vedere următoarele:
  aplicarea se face prin procedee de tratare la suprafață, respectându-se consumul specific precizat de producător pentru fiecare produs de ignifugare, de temperatura mediului, de compatibilitatea suport-produs
 • uscarea materialelor ignifugate se va realiza în timp cât mai scurt, astfel încât produsele să nu fie degradate de umiditate (se pot folosi aeroterme, ventilatoare).

Încheierea lucrarilor de ignifugare

 • la încheierea lucrărilor, responsabilul lucrăriiva întocmi un proces verbal de recepție provizorie, în care vor fi trecute toate datele privind lucrarea de ignifugare executată.
 • epruvetele se împachetează și se sigilează în prezența beneficiarului și se trimit la un laborator acreditat însoțite de documentele necesare efectuării testelor de verificare a eficacității ignifugării – proba este formată din trei epruvete pentru fiecare 1000 mp, cu dimensiunile de 150 x 400 x 50 mm.
 • metoda de verificare a eficacității ignifugării se bazează pe pierderea de masă, conform SR 652/98.
 • după primirea raportului de încercare se face recepția finală a lucrării cu întocmirea unui proces verbal de recepție calitativă; aceasta, împreună cu raportul de încercare, vor fi consemnate în cartea tehnică a construcției respective.

Contactati-ne pentru o oferta personalizata!