Prevenirea si Stingerea Incendiilor

Începând din anul 2006, PRIMOSAL și-a extins aria de activitate, adăugând la serviciile companiei și cele destinate situațiilor de urgență, ajungând astăzi unul dintre principalii furnizori de pe piață românească. Viziunea companiei este să sporească satisfacţia clienţilor prin îmbunătăţirea continuă a calităţii managementului şi implicit să furnizeze cele mai bune servicii de apărare împotriva incendiilor pentru a deveni un leader al performanţei pe piaţa serviciilor destinate situațiilor de urgență.

Consultanta de Specialitate PSI

 • Întocmirea și aprobarea dosarului privind apărarea împotriva incendiilor în conformitate cu Legea 307 /2006.
 • Întocmirea și aprobarea dosarului privind organizarea activității de protecție civilă în conformitate cu Legea 481 /2004.
 • Efectuarea instructajelor personalului în domeniul situațiilor de urgență potrivit prevederilor legale în vigoare.
 • Efectuarea exercițiilor de evacuare în caz de incendiu / cutremur și de stingere în caz de incendiu.
 • Întocmire Planurilor de intervenție la incendiu conform prevederilor OMAI 163 /2007
servicii psi
servicii ISCIR

Asistență de specialiate la întocmirea documentelor necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă

 • Întocmirea Scenariilor de securitate la incendiu
 • Verificarea proiectelor pentru cerința esențială SECURITATE LA INCENDIU, atât pentru construcții cât și pentru instalații.
 • Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor pentru cerința esentială SECURITATE LA INCENDIU
 • Asistentă tehnică de specialitate in domeniul securitații la incendiu pe timpul proiectării, realizării și exploatării construcțiilor si instalațiilor aferente.

CONSULTANTA DE SPECIALITATE SSM

Organizarea activității pe linie de SSM

 • Întocmirea și aprobarea dosarului privind sănătatea și securitatea în conformitate cu Legea 319 /2006.
 • Efectuarea instructajelor personalului în domeniul sănătății și securității în muncă potrivit prevederilor legale în vigoare.
 • Întocmirea planurilor de prevenire și protecție și a intrucțiuniilor proprii pentru fiecare angajat, personalizate conform locului de muncă.

Asistență tehnică de specialitate și evaluări SSM

 • Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională în vederea stabilirii măsurilor destinate protejării sănătății și asigurării securității angajaților, în conformitate cu prescripțiile legale.
 • Cercetarea accidentelor de muncă și întocmirea dosarului aferent pentru prezentarea la ITM.
 • Coordonarea în materie de securitata și sănătate în muncă pentru șantiere temporare și mobile.
 • Asistență tehnică de specialiate și reprezentarea societăților pe durata controlului din partea Inspectoriilor ITM.
servicii psi

Proiectarea sistemelor și instalațiilor de detecție

Instalațiile de detecție și semnalizare a incendiilor sunt folosite pentru echiparea clădirilor și au scopul de a asigura siguranța la incendiu, prevenirea incendiilor și intervenția în timp util în caz de apariție. Echiparea construcțiilor cu instalații de detectare și semnalizare incendiu se face în funcție de categoria construcției, de tipul acesteia, de nivelul riscului la incendiu și destinația clădirii pe baza unui proiect tehnic elaborate de o companie autorizata C.N.S.I.P.C. – I.S.U. București conform documentelor de referință din procedura de lucru aprobată.

 • Consultarea cu beneficiarul în vederea obținerii unui sistem cât mai performant și accesibil.
 • Elaborarea memoriului tehnic și a celorlalte componente scrise și desenate ale proiectului.
 • Verificarea acestuia pentru specialitatea Ie.

Proiectarea sistemelor și instalațiilor de stingere

Reducerea în zona de ardere a cantităţii de căldură sau oxigen este acţiunea principală a instalaţiilor de stingere a incendiilor si sta la baza proiectarii instalatiilor si sistemelor de stingere a incendiilor.

 • prelucrarea datelor despre clădire.
 • stabilirea instalației/sistemului de stingere în funcție de importanța clădirii și a destinației acesteea.
 • Dimensionarea instalației / sistemului
 • Amplasarea sistemelor și instalațiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice și normativelor
 • Elaborarea memoriului tehnic și a celorlalte componente scrise și desenate ale proiectului.
 • Verificarea acestuia pentru specialitatea Is.
servicii psi

Instalare sisteme de detecție și stingere a incendiilor

Echiparea construcțiilor cu aceste sisteme(instalații) se face pe baza proiectului tehnic elaborate și verificat pe specialitate de către o societate autorizată.

 • Alegerea tipului de instalației / sistem pentru îndeplinirea condițiilor tehnice cerute prin proiect și prezentarea beneficiarului.
 • Instalarea sistemului / instalației conform condițiilor impuse.
 • Punerea în funcțiune și instruirea personalului beneficiarului cu privire la operare.
 • Întocmirea documentelor specifice de punere în funcție și a registrului de evidență și control pentru instalație.

Mentenanța sistemelor de detecție și stingere

Orice sistem de detecție și/sau stingere incendiu trebuie întreținut de către o persoană sau o firmă autorizată. Conform reglementarilor in vigoare, verificarea si intretinerea acestora trebuie realizată periodic în funcție de clasa de risc, pericolul de vandalism, specificațiilor tehnice elaborate de producător și prevederilor legislației în vigoare. Perioada între verificări nu trebuie să depășească mai mult de 6 luni.

 • Verificarea centralei sau a panoului de control
 • Verificarea componentelor sistemului / instalației și curățarea acestora.
 • Verificarea conexiunilor între componente și panou/ centrală și asigurarea că funcționează în parametrii acestuia date de producător și în proiectul tehnic.
 • Înregistrarea intervențiilor și alarmărilor în registrul de evidență.

Verificare, reîncărcare și repararea stingătoarelor

Stingătoarele sunt principalul mijloc de intervenție pentru stingerea începuturilor de incendii, ușor de utilizat și la îndemâna oricui.

 • Conform legislației în vigoare (Legea nr. 307/2006) verificarea periodică a stingătoarelor de incendiu, repararea și umplerea acestora trebuie efectuată numai de persoane autorizate de Centrul Național de Securitate la Incendii și Protecție civilă.
 • Stingătoarele cu pulbere și cele cu dioxid de carbon trebuie verificate la un interval de 12 luni, iar stingătoarele cu spumă mecanică la un interval de 6 luni.

Atelier stingătoare – Primosal Group

Dispunem de un atelier fix echipat cu utilaje profesionale și autorizate ISCIR de verificare și întreținere a stingătoarele având o suprafață de lucru totală de 500 m2, cu personal specializat și autorizat pentru executarea operațiunilor de verificare, încărcare, întreținere și reparare.

Atelier mobil de umplere a stingatoarelor cu Pudra cu rezervor mobil de stocare a pudrei, adaptor de umplere P50-250N pentru golire, pentru toate tipurile de stingatoare de incendiu realizat pe o autoutilitară Opel Combo.

Important:

Primosal Group este producător de substanțe ignifuge, lacuri și vopsele destinate protecției lemnului împotriva focului.

Servicii de ignifugare

Ignifugarea este un procedeu care îmbunătățește comportamentul la foc a materialelor combustibile sau a construcțiilor pe o anumită perioadă de timp sau le asigură calitatea de a nu arde atunci când sursa de căldură este îndepărtată. Ignifugarea presupune aplicarea unor soluții ignifuge și este o cerință atunci când vine vorba despre îmbunătățirea gradului de rezistență la foc a unei construcții.

Unde este recomandata ignifugarea

 • Pe structurile și elementele din lemn din construcții noi.
 • La materialul textile utilizat la cortine, decoruri, scaune…
 • La scările din lemn utilizate la evacuarea personalului.
 • La expirarea perioadei de garanție a calității unei lucrări de ignifugare, conform specificaților producătorului.
 • În alte situații în care investitorii sau proprietarii pot solicita ignifugarea.

Avantajele și beneficiile unei ignifugări

 • O ignifugare corect executată poate limita un incendiu la focarul initial și împiedică extinderea acestuia.
 • O ignifugare corect executată poate limita un incendiu la focarul inițial și împiedică extinderea acestuia
 • Reduce costurile unei construcții, protejând-o, dar fără a implica sume mari, ca în cazul măsurilor foarte scumpe de protecție împotriva focului
 • Realizarea unei ignifugări atrage după sine costuri reduse la încheierea polițelor de asigurare
 • Asigură confortul psihic al beneficiarului

TERMOPROTECȚIE STRUCTURI METALICE

Termoprotecție cu vopsele termospumante

Reprezintă procedeul prin care vopselurile termospumante sunt aplicate pe structurile metalice sau pe alte elemente din metal, cu rolul de a împiedica izbucnirea unui incendiu de proporții. Vopselurile termospumante aplicate pe structura metalică, în caz de incendiu expandează și protejează structura.

 • Împiedică propagarea incendiilor;
 • Limitează pagubele materiale;
 • Se obțin costuri reduse în cazul încheierii polițelor de asigurare pentru clădirile cu astfel de protecție;
 • Salvează vieți omenești.
servicii psi
servicii psi

Termoprotecție cu produse de torcretare

Pentru structurile metalice ascunse sau pentru zonele cu umiditate scazută se realizează lucrări de termoprotecție cu ajutorul produselor de torcretare aplicate mecanizat: mortarele antifoc.

Aceasta metodă reprezintă o masură pasivă, rolul ei fiind acela de a întarzia cedarea structurii metalice sau a celei din beton sub influența unui foc cu un maxim de 240″ si un minim de 30″. Sistemul de protecție a structurilor metalice se realizează prin acoperire cu un strat uniform de mortar uscat, care se aplică direct pe suprafața structurilor metalice de rezistentă.
În acest mod, durabilitatea structurilor metalice se mărește, evitându-se astfel colapsul întregii construcții în cazul în care izbucnește un incendiu foarte mare. Practic, mortarul se interpune între incendiu și elementul metalic ca un strat protector și izolator termic foarte bun, evitând o tragedie.

SERVICIU PRIVAT DE POMPIERI

Conform Legii nr. 307/2006 și OMAI 158/2007, Primosal Group asigură intervenția cu autospecialele cu spumă/apă și pompieri atestați profesional, pentru toate obiectivele cu un risc de incendiu ridicat. De asemenea asigurăm supravegherea permanentă a obiectivelor prin posturi fixe, cu pompieri special pregătiți și echipati, având ca obiectiv principal intervenția, salvarea bunurilor și a persoanelor dar și acordarea primului ajutor răniților.

Prin acest serviciu, Primosal Group asigură

 • Monitorizarea sistemelor de detecție a incendiilor;
 • Asigurare personal specializat pentru intervenție în caz de incendiu (servant pompier, cadru tehnic PSI);
 • Exerciții de Alarmare /Evacuare /Stingere a incendiilor prin demonstrații practice periodice;
 • Realizare dispozitive de intervenție cu Servanți Pompieri și autospeciale de stins incendiu pentru clădiri /parcuri comerciale și industriale /evenimente /concerte pentru categoriile I – V în conformitate cu Scenariile de incendiu.
 • Intervenția în caz de incendiu prin echipe specializate și autospeciale de pompieri.

Contacteaza-ne pentru o oferta personalizata!