ISCIR

servicii ISCIR

CONSULTANŢĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE

Vă oferim suportul direct, prin deplasarea la sediul dumneavoastră, online sau telefonic.

Prin analiza complexă a tuturor aspectelor implicate în implementarea instalațiilor de ridicat si a instalaţiilor sub presiune în procesul tehnologic deservit, specialiștii nostri recomandă soluţia optimă, dedicată, pentru ca activitatea dvs. să capete un plus de competivitate și eficiență.

Stabilim toate caracteristicile tehnice, funcționale și de gabarit, cu intercondiționările și limitările necesare fiecărei instalații care urmează să deservească fluxul tehnologic.

 • intocmirea dosarelor pentru obtinerea autorizatiei I.S.C.I.R. – persoane juridice;
 • aplicarea corecta a prescripțiilor tehnice ISCIR;
 • verificarea documentelor, dacă acestea sunt complete si corect întocmite;
 • depunerea documentele la ISCIR în vederea autorizării instalatiilor.

SERVICII OPERATOR R.S.V.T.I.

În conformitate cu Legea Nr. 64 din 21 martie 2008, republicată cu modificările şi completările ulterioare 01.02.2014:

 1. Art. 15(2) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.
 2. Art. 25(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
  d) Nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Ca Operator RSVTI, principala noastră grijă este siguranța utilizatorilor, precum și asigurarea beneficiarului ca instalațiile și în principal, elementele lor de siguranță funcționează în condiții de maximă siguranță.

Primosal deține în cadrul unității personal de specialitate și este autorizată în conformitate cu Ordinul ISS 130/2011 pentru efectuarea acestor servicii.

servicii ISCIR
servicii ISCIR

INTREŢINEREA ŞI REPARAREA INSTALAŢIILOR ŞI UTILAJELOR DE SUB INCIDENŢA ISCIR

Efectuăm repararea instalațiilor prin înlăturarea neconformităților / defecțiunilor constatate, în scopul aducerii acestora la parametrii inițiali sau la alți parametri care asigură funcționarea în condiții de siguranță a instalației.

Pe întreaga durată de viată fizică a instalației efectuăm lucrări de prevenire și de înlăturare a uzurilor și defecțiunilor tehnice în scopul menținerii performanțelor inițiale prevăzute de producător asigurându-se funcționarea în condiții de siguranță conform documentației tehnice și cerințelor prescripțiilor tehnice ISCIR.

Asigurăm întreținerea și repararea cu piese de schimb originale pentru toată gama instalațiilor produse pentru ca acestea să poată fi utilizate timp îndelungat în parametrii de funcționare în condiții de siguranță.

Asigurăm documentația și efectuăm verificările și încercările necesare în vederea autorizării de repunere în funcțiune, conform legislaţiei în vigoare.

Oferim un pachet de service competent şi calitativ, cu acoperire la nivel naţional, echipe specializate şi intervenţii în timp record.

EXPERTIZĂRI TEHNICE

Un proiect de expertizare se derulează în 4 etape:

 1. Vizita preliminară
 2. Program de investigaţii / examinări
 3. Control Tehnic Nedistructiv
 4. Raport tehnic de încercări şi verificări

Un astfel de proiect deservește atât beneficiarilor care dețin un echipament a cărui durată de viață normată se apropie de final, cât și pentru acele echipamente care, din diverse motive, nu dețin o carte tehnică valabilă.

servicii ISCIR

VERIFICARE ŞI REGLARE SUPAPE DE SIGURANŢĂ

servicii ISCIR

Periodicitatea verificarii supapelor de siguranta este anuala sau la intervale mai scurte în functie de conditiile de lucru ale echipamentelor pe care le protejeaza. Pentru supapele montate pe recipientul metalic al compresorului, periodicitatea verificarii este stipulata în PT C4/2010 la art.23 unde este prevazut:

Verificarea in functionare la deschidere-inchidere, se efectuaeaza in urmatoarele situatii:

 • atunci cand este prevazut in instructiunile de exploatare al echipamentului/instalatiei deservite;
 • in termen de maxim un an de la punerea/repunerea in functiune a echipamentului / instalatiei deservite;
 • anual, intre verificarile tehnice periodice al echipamentului/instalatiei deservite

servicii ISCIR

Verificarea (reglarea) supapelor de siguranta se va efectua pe un stand autorizat ISCIR; buletinul de verificare (reglare) va fi atasat la cartea recipientului-partea de exploatare. În cazul supapelor de siguranta cu pârghie si contragreutate, verificarea (reglarea) acestora se poate efectua si la locul de functionare.

Pentru supapele de siguranta montate în instalatiile tip SKID verificarea periodica este stipulata în PT C 8/2010la art. 53 unde este prevazut:
In cazul in care de la data reglarii supapei de siguranta au trecut mai mult de 12 luni este necesara verificarea acesteia conform prevederilor prescriptiei tehnice specifice.

Tot pentru supapele de siguranta montate în instalatiile tip SKID în normele NTGPL 001:2007 la art. 8.13 este prevazut:

Supapele de siguranta se vor demonta, verifica si regla si în urma unor eventuale descarcari accidentale dupa care nu a mai putut fi restabilita etanseitatea supapei, dar si cel putin odata pe an, în ateliere si cu personal, autorizate pentru aceste operatii. Presiunea de reglare a supapei de siguranta nu va depasi +5% peste presiunea maxima de lucru a recipientului recomandata în SR EN 14129 – Supape de siguranta pentru recipiente de GPL si va fi mentionata de producator în documentatia de exploatare.

SPĂLĂRI CHIMICE CAZANE DE APĂ ŞI CONDUCTE

Depunerile de pe tevile cazanelor de abur sau apa calda sau fierbinte (supraincalzita) pot fi de diferite tipuri si se pot manifesta atat pe partea de gaze de ardere, cat si pe partea de apa/abur; ele se pot produce atat pe interiorul tevilor, cat si pe exteriorul acestora.

Aceste depuneri, fie ele de piatra sau alte sedimente (ca urmare a apei netratate sau tratate necorespunzator), fie de funingine (datorita reglarii necorespunzatoare a arzatorului sau folosirii unui combustibil inadecvat) conduc la scaderea randamentului cazanului prin micsorarea coeficientului global de transfer de caldura de la gazele de ardere la apa. Aceasta se traduce in cresterea cheltuielilor de exploatare cu cateva mii de euro anual.

De asemenea, tevile se supraincalzesc ca urmare a faptului ca nu mai sunt racite corespunzator de apa si se pot “arde”, micsorandu-si rezistenta mecanica in timp si conducand la producerea de avarii sau chiar explozii.

Un alt efect al depunerilor este acela ca ele favorizeaza coroziunea metalului, cu efecte grave asupra sigurantei in exploatarea cazanului si duratei de viata a echipamentului.
coroziune.

In privinta depunerilor de funingine, cazanele ignitubulare trebuie curatate cel putin o data pe an cu ajutorul periilor de sarma montate pe o tija metalica de lungime corespunzatoare. Cazanele acvatubulare trebuie curatate periodic folosind suflatori de funingine o data pe schimb sau la 1-2 zile, dupa caz.

Un regim chimic necorespunzator al apei de alimentare a cazanului poate duce la cheltuieli suplimentare de mii sau zeci de mii de euro anual si chiar la distrugerea completa a partii sub presiune in numai cateva luni de functionare.

Contacteaza-ne pentru o oferta personalizata!